انتشار چهل و یکمین ویژه‌نامه موسسه مطالعات ایران شرقی با عنوان و موضوع "نظری بر سناریوهای آسیای مرکزی در 2027"

29 فروردين 1397 ساعت 16:42


ایران شرقی/

در بسیاری از منابع پژوهشی، آسیای مرکزی عمدتا از موضع "بازی بزرگ" – تاثیرات و تناقضات سیاست‌ها و استراتژی‌های روسیه، آمریکا، چین و دیگر بازیگران خارجی کم نفوذتر، اما فعال – مطالعه و بررسی می‌شود. بدون شک، نفوذ خارجی دارای اهمیت کمی نیست، اما اغلب فراموش می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی پس از 25 سال استقلال وارد مرحله تغییرات بحرانی داخلی شده‌اند.
دهه آینده تا حد زیادی توسعه بلند مدت منطقه را تعیین خواهد کرد، چرا که روندهای داخلی نوظهور در حال حاضر، شکل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن را تغییر می‌دهند. مرحله تحول تاریخی جدیدی فرا رسیده است که در آن استفاده از اصطلاح "آسیای مرکزی پساشوروی" به دلیل جوانب دموگرافیک و نسلی، کارایی کمتری داشته و کمتر مورد توجه است.

در اولین شماره از مجموعه ویژه‌نامه‌های موسسه مطالعات ایران شرقی در سال 1397؛ چهل و یکمین شماره تخصصی این مرکز مطالعاتی، با موضوع نظری بر سناریوهای آسیای مرکزی در سال 2027؛ ترجمه، ویراستاری و به مرحله انتشار رسید.

در این شماره، به چندین سوال مختلف که چشم اندازی استراتژیک برای 10 سال آینده را به پیشبینی گرفته است، اشاره می‌گردد.
 


کد مطلب: 1327

آدرس مطلب: http://easterniran.com/fa/doc/report/1327/

ایران شرقی
  http://easterniran.com