ایران شرقی 29 فروردين 1397 ساعت 16:42 http://easterniran.com/fa/doc/report/1327/ -------------------------------------------------- انتشار چهل و یکمین ویژه‌نامه موسسه مطالعات ایران شرقی با عنوان و موضوع "نظری بر سناریوهای آسیای مرکزی در 2027" عنوان : -------------------------------------------------- متن : ایران شرقی/ در بسیاری از منابع پژوهشی، آسیای مرکزی عمدتا از موضع "بازی بزرگ" تاثیرات و تناقضات سیاست ها و استراتژی های روسیه، آمریکا، چین و دیگر بازیگران خارجی کم نفوذتر، اما فعال مطالعه و بررسی می شود. بدون شک، نفوذ خارجی دارای اهمیت کمی نیست، اما اغلب فراموش می شود که کشورهای آسیای مرکزی پس از 25 سال استقلال وارد مرحله تغییرات بحرانی داخلی شده اند. دهه آینده تا حد زیادی توسعه بلند مدت منطقه را تعیین خواهد کرد، چرا که روندهای داخلی نوظهور در حال حاضر، شکل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن را تغییر می دهند. مرحله تحول تاریخی جدیدی فرا رسیده است که در آن استفاده از اصطلاح "آسیای مرکزی پساشوروی" به دلیل جوانب دموگرافیک و نسلی، کارایی کمتری داشته و کمتر مورد توجه است. در اولین شماره از مجموعه ویژه نامه های موسسه مطالعات ایران شرقی در سال 1397؛ چهل و یکمین شماره تخصصی این مرکز مطالعاتی، با موضوع نظری بر سناریوهای آسیای مرکزی در سال 2027؛ ترجمه، ویراستاری و به مرحله انتشار رسید. در این شماره، به چندین سوال مختلف که چشم اندازی استراتژیک برای 10 سال آینده را به پیشبینی گرفته است، اشاره می گردد. روشنفکران جوان آینده کشور خود را چگونه می بینند؟ چه روندهای مدرنی به تغییرات اساسی در منطقه منجر می شوند؟ تغییر نسل چه تاثیری بر توسعه منطقه دارد؟ آیا جستجوی مدل های جدید رشد اقتصادی به رشد اقتصاد منطقه منجر می شود؟ جغرافیایی منطقه در پس زمینه تغییرات ژئواکونومیک و ژئوپلتیک چه نقشی ایفا می کند؟ تغییرات داخلی تا چه اندازه بر توسعه آسیای مرکزی تاثیر دارند؟ چه فرصت ها و امکاناتی برای توسعه و چه تهدیداتی برای چشم اندازهای مطلوب وجود دارد؟ چه درس هایی می توان از سناریوهای طراحی شده گرفت؟ علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 2-37661331-051 تماس حاصل فرمایند.