ایران شرقی 27 خرداد 1397 ساعت 13:51 http://easterniran.com/fa/doc/report/1437/ -------------------------------------------------- پژوهشی بر رفتار روسیه در قبال آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان عنوان : انتشار چهل و پنجمین ویژه‌نامه موسسه ایران شرقی -------------------------------------------------- متن : چهل و پنجمین شماره ویژه نامه موسسه مطالعات ایران شرقی با موضوع راهبردشناسی رفتار روسیه در قبال مناطق آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان منتشر شد. در این شماره می خوانید: روس ها در برآوردهای خود مهمترین مسئله در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان را چالش ناشی از فعالیت گروه های تروریستی عنوان کنند. بر این اساس این سوال پیش می آید که تا چه حد امکان دارد روسیه برای کنترل اوضاع در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان، به جای رویارویی با گروه های تندرو به مصالحه و ارتباط گیری با آنها بپردازد؟ آیا این احتمال وجود دارد که روسیه برای مهار یک گروه تروریستی همانند داعش به نزدیکی و برقراری ارتباط با گروه تندرو دیگری همچون طالبان روی آورد؟ اگر مسکو چنین رویکردی را در پیش گیرد، چه سناریوهایی برای آینده منطقه قابل تصور است؟ نسبت منافع و امنیت ملی ایران با سیاست مصالحه روسیه با گروه های تندرو چه خواهد بود؟ با توجه به گوناگون بودن سوالات مطرح در خصوص آینده آسیای مرکزی در تعامل با افغانستان و پاکستان و همچنین سیاست روسیه در قبال تحولات این منطقه، تمرکز اصلی تحقیق حاضر بر این مسئله استوار گردیده است که تغییر رفتار روسیه در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان بر چه اساسی استوار است و چه تاثیری بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می گذارد؟ این گزارش پژوهشی، در پنج فصل- تحولات بین المللی و سیاست منطقه ای روسیه، برآورد راهبردی منطقه، تهدیدهای آینده، ثبات و دگرگونی در استراتژی منطقه ای روسیه، و راهبردها و راهکارهای همکاری روسیه و ایران در 130 صفحه و در قالب بولتن های ویژه نامه موسسه مطالعات ایران شرقی منتشر شده است.